Kunstflugaktion. Michael Klant (HOW TO) PLANT PEACE | PLANT FLOWERS AND TREES Homage to Joseph Beuys

Kunstflugaktion über Kassel und Umgebung:

Stadt Kassel Ob. Königsstrasse 15, 34117 Kassel