16. Internationale "Der phantastische Trashfilm" Festival

Goethes PostamD (ehem. Palais Hopp) Goethestrasse 29-31, 34119 Kassel